Sigfrid Svensson som folklivsforskare. En minnesskrift i anledning av hundraårsdagen av hans födelse den 1 juni 1901.
Nils-Arvid Bringéus (red.), 2001

Sigfrid Svensson (1901–1984) var verksam vid Nordiska museet 1924–1946 och innehade under åren 1946–1967 professuren i Nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt etnologisk vid Lunds universitet. I anledning av hundraårsminnet av hans födelse anordnades ett seminarium vid Etnologiska institutionen i Lund den 31 maj–1 juni 2001 med företrädesvis f.d. lärljungar om olika sidor av Sigfrid Svenssons innehållsrika gärning som folklivsforskare. Boken är redigerad av hans efterträdare på lärostolen i Lund, Nils-Arvid Bringéus.

Köp eller ladda ner boken.

  • Nils-Arvid Bringéus (red.), 2001
  • Sigfrid Svensson som folklivsforskare. En minnesskrift i anledning av hundraårsdagen av hans födelse den 1 juni 1901.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 78
  • ISBN: 9185352462
Pris: 186 kr, inkl. moms