Aldrig kommer duvungar blå utav korpäggen vita. Skillingtryck om brott och straff 1708-1937.
Hans Andersson, 2006

Under flera sekler spreds visor av skiftande slag till allmänheten via  skillingtryck, enkla folkliga utgåvor för en billig penning. De såldes på  marknader och av vandrande försäljare. Somliga av dessa skillingtryck handlade om i samtiden mer eller mindre omtalade grova brott. Hans Andersson, fil. dr i ekonomisk historia, har här gjort ett urval av dessa skillingtryck om brott ur  Kungl. bibliotekets samlingar, från förre fältväbeln Håkan Appelgreens visa i  jagform i samband med avrättningen i Malmö 1708 och fram till visan om  Sol-och-vår-Eriksson på 1930-talet. De flesta av visorna behandlar händelser från 1800-talet med flera kända fall ur kriminalhistorien, t.ex. giftmorden i Silbodal på 1860-talet och Yngsjömordet 1889. Från det tidiga 1900-talet finns visor om mördaren Nordlund på ångaren Prins Carl, en visa om Hälsingeligan och en om det s.k. ryssmordet i Norrviken 1919. Bland de sista visorna i genren finns flera om Bildsköne Bengtsson, som gäckade polisen på 1930-talet. Men då hade pressens sensationsjournalistik redan i stort sett gjort  genren omodern

  • Hans Andersson, 2006
  • Aldrig kommer duvungar blå utav korpäggen vita. Skillingtryck om brott och straff 1708-1937.
  • Svenska visor 2
Pris: 196 kr, inkl. moms