Aspekter på ordspråk. Föredrag vid ett symposium i Uppsala 27–28 april 2011.
Lars-Erik Edlund och Bengt af Klintberg, 2014

  • Lars-Erik Edlund och Bengt af Klintberg, 2014
  • Aspekter på ordspråk. Föredrag vid ett symposium i Uppsala 27–28 april 2011.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 130
  • ISBN: 9789187403064
Pris: 151 kr, inkl. moms