Ättestupans förvandlingar. Åldrande, hot och rädsla under 350 år.
Pär Alexandersson, 2015

Drygt 350 år har gått sedan berättelsen om ättestupan introducerades i Sverige. Det skedde genom översättningen av en isländsk saga, Gautreks saga, som blev utgångspunkt för en lång tradition i litterära och akademiska texter liksom i folkminnen. Efter hand har ättestupan främst kommit att förknippas med våldsam död bland äldre människor. I denna studie beskrivs den växlingsrika väg som berättelsen haft i svenskt kultur- och samhällsliv, där den gått från att handla om idealiserade självmord till att uppfattas som en skildring av övergrepp och mord inom ramen för ett generationskrig. Berättelsen om ättestupan diskuteras i förhållande till olika former av hot och rädsla i samband med åldrandet och jämförs med närbesläktade berättelser om dödande av bland annat äldre samer och romer.

Pär Alexandersson är fil. dr i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. 

  • Pär Alexandersson, 2015
  • Ättestupans förvandlingar. Åldrande, hot och rädsla under 350 år.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 138
  • ISBN: 9789187403156
Pris: 149 kr, inkl. moms