Bondsagan.
Sigvard Cederroth, 2014

Bondsagan är resultatet av ett omfattande uppteckningsarbete som utfördes av författaren, poeten och mångsysslaren Sigvard Cederroth i mitten av 1900-talet. Materialet bildar en uppslagsbok över förhållanden i jordbruket i några upplandssocknar under det sena 1800-talet. Detaljrikedomen, mikroperspektivet samt den noggranna beskrivningen av tekniker och arbetsmetoder ger läsaren insikter i såväl materiella villkor som folktrons dimensioner. 

  • Sigvard Cederroth, 2014
  • Bondsagan.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 129
  • ISBN: 9789187403057
Pris: 300 kr, inkl. moms