Botaniska strövtåg. Svenska och engelska.
Mats Rydén, 2003

Denna essäsamling inleds med en utflykt i hembygdens växtvärld. Därefter följer några personporträtt med botanisk betoning. Bland annat porträtteras några förlinneanska pionjärer i botaniken. Två av de inledande essäerna diskuterar växternas namn i svenska och engelska perspektiv. I bokens andra avdelning presenteras omkring 60 svenska växter ur botaniska, kulturhistoriska och stundom skönlitterära aspekter.

Mats Rydén har varit professor i engelska i Umeå och Uppsala. Hans botaniska intresse går tillbaka på barndomens Åsbo i Östergötland.

Köp eller ladda ner boken.

  • Mats Rydén, 2003
  • Botaniska strövtåg. Svenska och engelska.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 82
  • ISBN: 9185352519
Pris: 190 kr, inkl. moms