Det språk som blev vårt. Ursprung och utveckling i svenskan. Urtid – Runtid – Riddartid.
Gun Widmark, 2004

Gun Widmark, professor i nordiska språk vid Uppsala universitet, har skrivit en språkhistoria som följer svenskan fram till ca 1735. Den gör alltså halt då språket börjar framträda i modernare dräkt. Framställningen syftar inte till att vara en av samling fakta, utan vill vara resonerande och probleminriktad.

Köp eller ladda ner boken.

  • Gun Widmark, 2004
  • Det språk som blev vårt. Ursprung och utveckling i svenskan. Urtid – Runtid – Riddartid.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 76
  • ISBN: 9185352446
Pris: 184 kr, inkl. moms