»En alldeles egen och förträfflig National-Musik». Nio författare om Svenska folk-visor från forntiden (1814–1818).
Märta Ramsten och Gunnar Ternhag (red.), 2015

Svenska folk-visor från forntiden är Sveriges första utgåva av insamlade folkvisor. Samlingen gavs ut i tre delar 1814-1816 av Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius och har allt sedan tillkomsten haft en stor betydelse för tonsättare, forskare och musiker. Åtskilliga av våra bekanta folkvisor har i sin nuvarande form hämtats från just denna utgåva. För att uppmärksamma den 200 år gamla utgåvan anordnades i Uppsala ett seminarium 2014. Forskare från Danmark, Finland, Norge och Sverige deltog med anföranden. Boken innehåller seminariebidragen i bearbetad form.

  • Märta Ramsten och Gunnar Ternhag (red.), 2015
  • »En alldeles egen och förträfflig National-Musik». Nio författare om Svenska folk-visor från forntiden (1814–1818).
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 139
  • ISBN: 9789187403163
Pris: 149 kr, inkl. moms