En medeltida ordspråkssamling på fornsvenska.
Inger Lindell, 2011

  • Inger Lindell, 2011
  • En medeltida ordspråkssamling på fornsvenska.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 114
  • ISBN: 9789185352883
Pris: 149 kr, inkl. moms