Festmåltid och vardagsmat. Föredrag vid ett symposium till Anders Salomonssons minne 3–4 juni 2005.
Mats Hellspong (red.), 2006

Festmåltid och vardagsmat innehåller femton etnologiska uppsatser om måltidsseder. Här diskuteras bl.a. vår tids ensamätande och hur måltiderna på arbetsplatserna byter karaktär på en snabbt föränderlig arbetsmarknad, här tecknas skolmåltidens historia och det danska smörrebrödsätandets speciella traditioner. Här analyseras matordningen i det försvunna skånska bondesamhället och här granskas de överdådiga festmiddagarna i det akademiska Lund. Här diskuteras matens och måltidens symboliska roll hos författare som Fredrika Bremer, August Strindberg, Irja Browallius och Ulla Isaksson.

Boken är ett resultat av ett symposium som hölls i Lund juni 2005 till minne av professor Anders Salomonsson (1946–2004), som var en ledande företrädare för etnologisk matforskning under flera decennier.

  • Mats Hellspong (red.), 2006
  • Festmåltid och vardagsmat. Föredrag vid ett symposium till Anders Salomonssons minne 3–4 juni 2005.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 93
  • ISBN: 9185352640
Pris: 196 kr, inkl. moms