Från renhållningshjon till modeaccessoar. 10 000 år av relationer människa – hund i Sverige.
Anne-Sofie Gräslund och Ingvar Svanberg , 2014

  • Anne-Sofie Gräslund och Ingvar Svanberg , 2014
  • Från renhållningshjon till modeaccessoar. 10 000 år av relationer människa – hund i Sverige.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 133
  • ISBN: 9789187403095
Pris: 200 kr, inkl. moms