Gamla strand- och önamn i Bråviksbygden.
Thorsten Andersson, 2012

Detta nummer innehåller en etymologisk undersökning av strand- och önamn i Bråviksbygden i Östergötland vid en tid då vattnet gick högre än i dag. Till grund för studien ligger kartor över strandlinjen vid Kr. f. och omkring år 1000 e. Kr. De analyserade ortnamnen, som i stort speglar det första årtusendet av vår tideräkning, sätts avslutnings vis in i ett övergripande namnstrukturellt sammanhang, avseende både deras internt språkliga ställning och deras interdisciplinära förankring. 

  • Thorsten Andersson, 2012
  • Gamla strand- och önamn i Bråviksbygden.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 120
  • ISBN: 9789185352969
Pris: 149 kr, inkl. moms