Gudarnas platser. Förkristna sakrala ortnamn i Mälarlandskapen.
Per Vikstrand, 2001

I denna studie undersöker Per Vikstrand ortnamn med möjlig sakral bakgrund. Det undersökta materialet är hämtat från Södermanland, Uppland och Västmanland. Han identifierar och diskuterar ett 25-tal namnelement, däribland förkristna gudanamn, som kan knyta de undersökta namnen till en sakral sfär. Detta är Per Vikstrands doktorsavhandling, framlagd i nordiska språk vid Uppsala universitet.

Köp eller ladda ner boken.

  • Per Vikstrand, 2001
  • Gudarnas platser. Förkristna sakrala ortnamn i Mälarlandskapen.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 77
  • ISBN: 9185352454
Pris: 265 kr, inkl. moms