Hå och hamna. Ordhistoriska och ordgeografiska studier av paddlingens och roddens äldsta terminologi i Norden.
Åke Sandström, 2015

  • Åke Sandström, 2015
  • Hå och hamna. Ordhistoriska och ordgeografiska studier av paddlingens och roddens äldsta terminologi i Norden.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 135
  • ISBN: 9789187403125
Pris: 250 kr, inkl. moms