Johannes Franckenius och den svenska floran. En studie i växt- och namnkunskap i 1600-talets Sverige.
Mats Rydén, 2015

  • Mats Rydén, 2015
  • Johannes Franckenius och den svenska floran. En studie i växt- och namnkunskap i 1600-talets Sverige.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 136
  • ISBN: 9789187403132
Pris: 125 kr, inkl. moms