Jul, disting och förkyrklig tideräkning. Kalendrar och kalendariska riter i det förkristna Norden.
Andreas Nordberg, 2006

Att julen från början var en förkristen högtid som kom att integreras i den kristna kalendern känner de flesta till. Men när firades den fornnordiska julen? Och hur räknades tiden innan den kyrkliga julianska kalendern infördes i de nordiska länderna? Vilken relation fanns mellan tideräkningen och de årliga religiösa festerna? I denna bok diskuterar författaren tideräkning under förkristen tid. Vi möter en veckoräkning som skiljer sig från dagens och som tycks ha varit av stor betydelse för såväl årets indelning som regleringen av arbetsårens sysslor. Vi möter också ett så kallat bundet månår, en kalender som beräknades efter månens förlopp i solåret och som tycks ha styrt tiden för de förkristna årsfesterna. Det senare exemplifieras i boken av regleringen av tiderna för den fornnordiska julen och den stora distingsmarknaden i Uppsala.

  • Andreas Nordberg, 2006
  • Jul, disting och förkyrklig tideräkning. Kalendrar och kalendariska riter i det förkristna Norden.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 91