Lever Ekensnacket? Om äldre och nyare Stockholmsslang.
Ulla-Britt Kotsinas, 2001

Denna studie av Stockholmsspråket försöker se i vilken mån äldre stockholmska slangord lever kvar hos yngre innevånare. Undersökningen bygger på en enkät som i slutet av 1980-talet besvarades av drygt tusen ungdomar. Ulla-Britt Kotsinas studerar bland annat förekomst och användning av slangord i ett antal utvalda förorter, däribland Rinkeby och Tensta. 

Köp eller ladda ner boken.

  • Ulla-Britt Kotsinas, 2001
  • Lever Ekensnacket? Om äldre och nyare Stockholmsslang.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 79
  • ISBN: 9185352470
Pris: 186 kr, inkl. moms