Medeltida storgårdar. 15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem.
Olof Karsvall och Kristofer Jupiter, 2014

  • Olof Karsvall och Kristofer Jupiter, 2014
  • Medeltida storgårdar. 15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 131
  • ISBN: 9789187403071
Pris: 250 kr, inkl. moms