Mellan nation och tradition. Idéströmningar i 1800-talets insamlingar av folklore.
Ulf Palmenfelt (red.), 2013

  • Ulf Palmenfelt (red.), 2013
  • Mellan nation och tradition. Idéströmningar i 1800-talets insamlingar av folklore.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 124
  • ISBN: 9789187403002
Pris: 149 kr, inkl. moms