Musiketnologi – elva repliker om en vetenskap.
Owe Ronström och Gunnar Ternhag (red.), 2017

Hur värderar man en förhållandevis ung vetenskap? Hur förstås dess nyss timade historia? Hur uppfattas dess aktuella läge? Och hur kan dess framtid anas?

Frågor som dessa ventilerades den 25–26 oktober 2016, när ett 30-tal forskare från Danmark, Sverige och Finland samlades för ett symposium i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens lokaler i Uppsala. Vetenskapen som behandlades var musiketnologi. Boken innehåller merparten av de inlägg som hölls under symposiet. Den har redigerats av Owe Ronström och Gunnar Ternhag, professor i etnologi vid Uppsala universitet respektive i musikvetenskap vid Stockholms universitet.

  • Owe Ronström och Gunnar Ternhag (red.), 2017
  • Musiketnologi – elva repliker om en vetenskap.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 147
  • ISBN: 978-91-87403-24-8
Pris: 200 kr, inkl. moms