Ord för begreppet 'hos' i äldres svenska och svenska dialekter.
Maj Reinhammar, 2005

  • Maj Reinhammar, 2005
  • Ord för begreppet 'hos' i äldres svenska och svenska dialekter.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 89
  • ISBN: 9185352586
Pris: 135 kr, inkl. moms