Ortnamnsstudier i urval.
Lennart Elmevik, 2016

Denna bok innehåller ett urval av de cirka 100 artiklar om ortnamn i Sverige och de övriga nordiska länderna som Lennart Elmevik, professor emer. i nordiska språk vid Uppsala universitet, publicerat inom ett av sina forskningsområden, onomastik. I olika avsnitt finner läsaren studier om några gamla ortnamnselement, -lösa, -sta(d), (-)tuna och -vin, om vissa omdiskuterade sakrala namn, om sjö-, å- och önamn samt om ett antal till sitt ursprung dunkla namn på gårdar, byar m.m. 

  • Lennart Elmevik, 2016
  • Ortnamnsstudier i urval.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 140
  • ISBN: 9789187403170
Pris: 299 kr, inkl. moms