Plurima Lingvæ Gothicæ Rudera. Utgiven med inledning och kommentar av Maj Reinhammar.
Carl Renmarck, 2008

Denna bok innehåller nordnorrländsk dialekt från 1700-talet. Upphovsmannen, Carl Renmarck, var född 1724 i Härnösand men familjen flyttade 1732 till Luleå. Manuskriptet till hans ordbok Plurima Lingvæ Gothicæ Rudera är daterat 1752 och förvaras i Uppsala universitetsbibliotek. Materialet, cirka 1 700 uppslagsord, är hämtat från hela det dåtida Västerbotten, från Umeå i söder till Överkalix i norr, med tyngdpunkt framför allt i Luleå och Lövånger.

Renmarcks ordbok har hittills fört en undanskymd tillvaro. Den har exempelvis varit okänd såväl för Johan Ihre och J. E. Rietz, vårt lands mest kända dialektlexikografer i äldre tid, som för flertalet senare dialektforskare. Utgivaren har därför ansett det vara hög tid att dra fram Carl Renmarcks namn och verk i ljuset.

  • Carl Renmarck, 2008
  • Plurima Lingvæ Gothicæ Rudera. Utgiven med inledning och kommentar av Maj Reinhammar.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 100
  • ISBN: 9789185352722
Pris: 210 kr, inkl. moms