Prosten Carl Nyréns Afhandling om den Östgöthiska dialecten
Maj Reinhammar, 2000

Linköpings stiftsbibliotek förvarar lektorn och senare prästen Carl Nyréns (1726–1789) manuskript till Afhandling om den Östgöthiska dialecten. Arbetet skrevs under 1700-talets mitt. Det inleds med en för sin tid förvånansvärt insiktsfull översikt över östgötamålen och innehåller vidare en rikhaltig samling ordspråk och talesätt, en förteckning över personnamn och en omfattande ordbok. Manuskriptet utges här av dialektologen Maj Reinhammar som introducerar både författaren och hans text samt kommenterar de dialektala orden.

Köp eller ladda ner boken.

  • Maj Reinhammar, 2000
  • Prosten Carl Nyréns Afhandling om den Östgöthiska dialecten
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 73
  • ISBN: 9185352381
Pris: 170 kr, inkl. moms