Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker.
Gunnar Ternhag (red.), 2008

Samlade visböcker – perspektiv på handskrivna visböcker innehåller tolv artiklar om en typ av källmaterial som hittills studerats i ganska liten utsträckning. Men här visar musikvetare, historiker, litteraturvetare, etnologer och forskare i nordiska språk att handskrivna visböcker kan säga åtskilligt om de forna ägarnas musikutövning, skrivvanor, levnadssätt och inte minst tankevärldar. Artiklarna bygger på inlägg vid ett symposium som arrangerades den 6–7 februari 2008 av Svenskt visarkiv och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Bokens redaktör, Gunnar Ternhag, är professor i ljudproduktion vid Högskolan Dalarna och gästprofessor vid Musikhögskolan i Örebro.

  • Gunnar Ternhag (red.), 2008
  • Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 105
  • ISBN: 9789185352784
Pris: 250 kr, inkl. moms