Sejd och andra studier i nordisk själsuppfattning.
Dag Strömbäck, 2000

Folkloristen och religionshistorikern Dag Strömbäck (1900–1978) disputerade vid Uppsala universitet 1935 på avhandlingen Sejd. Textstudier i nordisk religionshistoria, betraktad som en banbrytande studie. Den här boken innehåller ett faksimiltryck av avhandlingen samt två uppsatser av samme författare. Nyutgåvan introduceras av forskarkollegerna Bo Almqvist och Hans Mebius. Strömbäcks dotter Gertrud Gidlund porträtterar sin forskande far. 

Köp eller ladda ner boken.

  • Dag Strömbäck, 2000
  • Sejd och andra studier i nordisk själsuppfattning.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 72
  • ISBN: 9178443180
Pris: 320 kr, inkl. moms