Småländska skärgårdsnamn. En studie över holmnamnen i Mönsterås.
Ivar Modéer, 1933

  • Ivar Modéer, 1933
  • Småländska skärgårdsnamn. En studie över holmnamnen i Mönsterås.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 1
Pris: 90 kr, inkl. moms