Sockenbeskrivningar från Gästrikland 1790-1791
Nils-Arvid Bringéus, 2004

År 1790 utarbetade landshövdingen A.A.U. Cronstedt i Gävle en utförlig frågelista till ledning för sockenbeskrivningar i Hälsingland och Gästrikland. Svaren från Gästrikland publiceras här i sin helhet efter originalen i f.d. Stifts- och landsbiblioteket i Västerås. För både den lokala och den jämförande forskningen har dessa beskrivningar av landsbygden i Gästrikland under den gustavianska tiden ett betydande värde. För utgivningen står Nils-Arvid Bringéus, professor em. i etnologi vid Lunds universitet.

Beställ eller ladda ned.

  • Nils-Arvid Bringéus, 2004
  • Sockenbeskrivningar från Gästrikland 1790-1791
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 85
  • ISBN: 9185352543
Pris: 135 kr, inkl. moms