Spelmansböcker i Norden. Perspektiv på handskrivna notböcker
Märta Ramsten, Mathias Boström, Karin L. Eriksson och Magnus Gustafsson (red.) , 2019

Spelmansböcker i Norden innehåller sju artiklar av nordiska forskare som presenterar och diskuterar ett särskilt slags musikaliskt källmaterial: personliga, handskrivna notböcker som till största del innehåller dansmusik. Denna typ av notböcker var huvudsakligen i bruk mellan 1600- och 1900-talen, bland annat i de nordiska länderna, och är en intressant källa för forskningen kring melodiers och dansers spridning i tid och rum samt mellan olika sociala samhällsskikt. Notböckernas innehåll har också inspirerat musiker till nya tolkningar av det historiska materialet. Artiklarna bygger på föredrag från en konferens på Linnéuniversitetet i Växjö 2017. 

Beställ boken.

  • Märta Ramsten, Mathias Boström, Karin L. Eriksson och Magnus Gustafsson (red.) , 2019
  • Spelmansböcker i Norden. Perspektiv på handskrivna notböcker
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 159
  • ISBN: 9789187403354
Pris: 250 kr, inkl. moms