Språkhistoria och flerspråkighet. Föredragen vid ett internationellt symposium i Uppsala 17–19 januari 2004.
Lennart Elmevik (red.), 2004

I samband med utgivningen av tvåbandsverket The Nordic Languages. An Intemational Handbook of the North Germanic Languages (2002) hölls ett symposium i Uppsala för att markera språkhistoriens viktiga roll inom språkhistorien. Vid symposiet hölls tolv föredrag, vilka på olika sätt belyste temat. Antologin är redigerad av Lennart Elmevik.

Köp eller ladda ner boken.

  • Lennart Elmevik (red.), 2004
  • Språkhistoria och flerspråkighet. Föredragen vid ett internationellt symposium i Uppsala 17–19 januari 2004.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 87
  • ISBN: 918535256X
Pris: 159 kr, inkl. moms