Stalotomterna, En kritisk granskning av forskningsläget rörande en omdiskuterad fornlämningstyp.
Anders Wepsäläinen, 2011

  • Anders Wepsäläinen, 2011
  • Stalotomterna, En kritisk granskning av forskningsläget rörande en omdiskuterad fornlämningstyp.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 117
  • ISBN: 9789185352913
Pris: 125 kr, inkl. moms