Studier i dialektologi och sociolingvistik, Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18–20 augusti 2010.
Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar (red.), 2011

  • Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar (red.), 2011
  • Studier i dialektologi och sociolingvistik, Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18–20 augusti 2010.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 116
  • ISBN: 9789185352906
Pris: 250 kr, inkl. moms