Studier i svenska språkets historia 11, Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23–24 april 2010.
Maj Reinhammar (red.), 2010

  • Maj Reinhammar (red.), 2010
  • Studier i svenska språkets historia 11, Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23–24 april 2010.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 113
  • ISBN: 9789185352876
Pris: 225 kr, inkl. moms