Svenska arkeologer
Anne-Sofie Gräslund (red.), 2020

Ämnet arkeologi började formas vid sekelskiftet 1800. Arkeologins tidiga historia och framväxten av dess instutioner skildras i boken genom korta biografier över 60 företrädare från slutet av 1700-talet till andra hälften av 1900-talet. Här presenteras professorer, museimän och fältarkeologer, deras forskningsområden och verksamheter. Många av dem är internationellt kända, alla med det gemensamt att deras födelseår är senast 1921. De olika artiklarna ger tillsammans en initierad bild av ämnets utveckling under mer än 200 år.

Köp eller ladda ned boken.

  • Anne-Sofie Gräslund (red.), 2020
  • Svenska arkeologer
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 158
  • ISBN: 9789187403385
Pris: 300 kr, inkl. moms