Svenska kulturmöten. Föredrag från ett symposium i Uppsala 14-15 mars 2016.
Lars-Erik Edlund, Ann-Sofie Gräslund och Thomas Lindkvist, 2019

Kulturmöten kan beskrivas både som händelser och som processer, och de kan ha olika innebörd för olika grupper. Studierna av kulturella möten engagerar forskare från olika ämnen. I denna bok har samlats elva bidrag som handlar om kulturmöten. Perspektiven är longitudinella, och såväl förhistoriska och historiska förhållanden som nutida samhällsförhållanden belyses.

Köp boken.

  • Lars-Erik Edlund, Ann-Sofie Gräslund och Thomas Lindkvist, 2019
  • Svenska kulturmöten. Föredrag från ett symposium i Uppsala 14-15 mars 2016.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 156
  • ISBN: 9789187403347
Pris: 200 kr, inkl. moms