Tingsprotokoll från Svärdsjö socken åren 1545–1619,
Allan Rostvik, 2008

  • Allan Rostvik, 2008
  • Tingsprotokoll från Svärdsjö socken åren 1545–1619,
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 102
  • ISBN: 9789185352746
Pris: 250 kr, inkl. moms