Tryckta visor. Perspektiv på skillingtryck som källmaterial
Märta Ramsten, Karin Strand ich Gunnar Ternhag (red.), 2015

Ur skillingtryck läste och sjöng många, många människor i vårt land under mer än trehundra år. De små tryckalstren kunde köpas vid marknader, i cigarrbodar och av kringvandrande försäljare. Visorna kunder locka till både skratt och tårar, men trycken var också ett medium för att förmedla braskande nyheter i form av visor.

För dagens forskare har dessa folkliga vistryck mycket att berätta. Detta får sin belysning i denna bok, där artikelförfattarna – forskare inom musikvetenskap, litteraturvetenskap, etnologi, historia och konstvetenskap – både använder och belyser skillingtryck som källor. Artiklarna bygger på föredrag vid ett seminarium i Uppsala 2013.

  • Märta Ramsten, Karin Strand ich Gunnar Ternhag (red.), 2015
  • Tryckta visor. Perspektiv på skillingtryck som källmaterial
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 134
  • ISBN: 9789187403101
Pris: 200 kr, inkl. moms