Turismhistoria i Norden
Wielbke Kolbe (red.), 2018

Turismhistoria har under senare år blivit ett expanderande forskningsfält både i Europa och i Norden. Boken ger en bred överblick över aktuell tvärvetenskaplig nordisk forskning som behandlar nordiska och vissa europeiska länder i ett turismhistoriskt perspektiv. Övergripande teman är det främmande och det förtrogna, turism och identitet, turism och modernitet samt turism och kulturarv. Bidragen handlar om så olika ämnen som skandinaviska turister i kalla krigets Östeuropa, kulturmöten på sydnorska pensionat under 1900-talet, den första kontinentala cruiseturismen till Spetsbergen, svenska guideföreningar, norska och schweiziska järnvägsguider kring år 1900, danska turister i efterkrigstidens Västtyskland, svenska sommarställen samt kurorter och kulturarv. Det finns många paralleller mellan bidragen som möjliggör jämförande perspektiv. Boken erbjuder en både bred och djupgående inblick i den nordiska och europeiska turismen under 1800- och 1900-talen.

  • Wielbke Kolbe (red.), 2018
  • Turismhistoria i Norden
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 150
  • ISBN: 9789187403286
Pris: 300 kr, inkl. moms