Utsikt från Jonstorpet. Minnen från ett småländskt bondehem
Martin Johansson, 2005

Martin Johansson (f. 1930) växte upp på gården Jonstorpet utanför Vimmerby och lärde sig allt som hörde till det dagliga livet på ett mindre jordbruk. I sin bok beskriver han in i minsta detalj arbetsprocesser, mathållning, jakt, resepredikanter, kafferep och öknamn. Den omsorgsfulla dokumentationen varvas med anekdotiska minnesbilder som på ett träffande sätt belyser mentaliteten i hans uppväxtmiljö. Martin Johansson skildrar övergångstid mellan traditionellt och modernt på den svenska landsbygden. I sitt förord skriver Bengt af Klintberg: ”Hans bok kommer att ha ett bestående värde som kulturdokument.”

Ladda ned Utsikt från Jonstorpet som pdf-fil.

  • Martin Johansson, 2005
  • Utsikt från Jonstorpet. Minnen från ett småländskt bondehem
  • Folklivsskildringar och bygdestudier 18
  • ISBN: 91-85352-60-8