Vad och vade. Svensk slåtter-, rågångs-, och arealterminologi.
Thorsten Andersson, 2010

  • Thorsten Andersson, 2010
  • Vad och vade. Svensk slåtter-, rågångs-, och arealterminologi.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 110
  • ISBN: 9789185352845
Pris: 159 kr, inkl. moms