Varifrån kom svenskan? Om den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705.
Lennart Larsson, 2003

1705 publicerades en tematisk, fyrspråkig ordbok i Riga: svenska, tyska, polska och lettiska. Lennart Larssons studerar de svenskspråkiga orden i ljuset av ordbokens tillkomst och användning. Han spårar författaren till den svenska vokabulären och de tidigare ordböcker som kan ha legat till grund för sammanställningen. Detta är Lennart Larssons doktorsavhandling, framlagd i nordiska språk vid Uppsala universitet.

Köp eller ladda ner boken.

  • Lennart Larsson, 2003
  • Varifrån kom svenskan? Om den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 81
  • ISBN: 9185352497
Pris: 281 kr, inkl. moms