Vattensjön och Vattenån. Samband mellan sjönamn och ånamn i Medelpad.
Kristina Neumüller, 2007

  • Kristina Neumüller, 2007
  • Vattensjön och Vattenån. Samband mellan sjönamn och ånamn i Medelpad.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 96
  • ISBN: 9185352683
Pris: 207 kr, inkl. moms