Växter och växtnamn – ett möte mellan botanik och språkvetenskap. Föredrag från ett symposium i Stockholm och Uppsala 25–26 november 2010.
Lars-Erik Edlund, Inger Larsson och Staffan Nyström (red.), 2013

  • Lars-Erik Edlund, Inger Larsson och Staffan Nyström (red.), 2013
  • Växter och växtnamn – ett möte mellan botanik och språkvetenskap. Föredrag från ett symposium i Stockholm och Uppsala 25–26 november 2010.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 123
  • ISBN: 9789185352999
Pris: 200 kr, inkl. moms