Namn och bygd
Årgång: 2009

Innehåll:

 • Andersson, Thorsten: Altgermanische Ethnika
 • Dmitriev, Alexander: On the problem of place-names on historical maps of Ingria from the Swedish period (17th century): an overview
 • Elmevik, Lennart: Karl Inge Sandred 7/5 1925–25/9 2008
 • Elmevik, Lennart: De uppländska bynamnen Vappa och Vavd
 • Källström, Magnus: Ortnamnet Hedeby på runstenen vid Kattnäs kyrka (Sö 16)
 • Nordisk namnforskning 2008
 • Nyström, Staffan: Nyttigt och nytt om namnteori. Två böcker om namns funktionalitet, status och typologi
 • Petrulevich, Alexandra: On the ethymologi of at Jómi, Jumne anJómsborg
 • Andersson, Thorsten: Tiwdungen
 • Fridell, Staffan: Alan
 • Jørgensen, Bent: Tullstorp i Skåne
 • Lerche Nielsen, Michael: Pejtrup eller Pitterup? – Et torpnavns storhed og fald
 • Lerche Nielsen, Michael: Stripperup og et sønavn på afveje
 • Vikstrand, Per: Anläggningsnamn. Ett terminologiskt bidrag

  Ladda ned Namn och bygd 2009.
  Beställ Namn och bygd 2009.