Namn och bygd
Årgång: 2010

Innehåll:

 • Ambrosiani. Björn: -tuna-namnen i Mellansverige. Järnåldersbildningar och medeltida uppkallelsenamn.
 • Edlund, Lars-Erik: Om valv i nordiska ortnamn.
 • Ericsson, Alf, Franzén, Gert & Strid, Jan Paul: Gårdar utan namn? "Pluralitet" i namnskick och bebyggelse.
 • Gräslund, Bo: Om relationen mellan arkeologi och ortnamnsforskning. Med en diskussion om ägonamn, plurala bebyggelsenamn och begreppet gård.
 • Helleland, Botolv: Stølsnamnet Røvil i Ullensvang.
 • Larsson, Mats G.: Gödåkers gravfält – eller Kumlas?
 • Lerche Nielsen, Michael: Kort proces. Tre skånske torp-navne: †Nilstorp, †Bengtstorp og †Briderup.
 • Stemshaug, Ola: Lø – gard, lagerplass og hamn. Med jamførande materiale om andre namn på stabel- og lastestader i Noreg.
 • Andersson, Thorsten: Hund och hundare i Mälarlandskapen.
 • Fridell, Staffan: Läggevi.
 • Fridell, Staffan: Skeen.
 • Strandberg, Svante: Tjäran och Långhundraleden.

Ladda ned Namn och bygd 2010
Beställ Namn och bygd 2010