Namn och bygd
Årgång: 2013

Innehåll:

 • Dam, Peder: Navnetypen -gård i Danmark. Den mest almindelige, men mindst undersøgte, danske navnetype?
 • Elmevik, Lennart: Det norska gårdnamnet Lote.
 • Fridell, Staffan: Nybyli
 • Fridell, Staffan: Tönnersjö, Tynderö och Timrå.
 • Györffy, Erzsébet: On the term official name.
 • Hellberg, Lars: Ortnamnen och den forntida sveastaten. Presentation av ett forskningsprojekt. Med en efterskrift av Thorsten Andersson.
 • Helset, Stig J.: Tilhøvet mellom onomastikon og leksikon. Ei gransking med utgangspunkt i namn på pinaklar og klatreruter.
 • Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig: Paternoterkirken i Rola Lundensis. Afprøvning og aflivning af et middelalderdansk stednavne- og kirkebelæg.
 • Namn och bygd på tröskeln till sitt andra århundrade.
 • Strandberg, Svante: Erska. Ett västgötskt by- och sockennamn.
 • Sœrheim, Inge: Ola Stemshaug 20/1 1936–27/8 2013.
 • Sœrheim, Inge: Orresnora, Falkehytta, Mågahuset og Ørnhus. Nokre stadnamn som har bakgrunn i fuglefangst.
 • Vikstrand, Per: Norrbo hundares två tingsplatser.
 • Andersson, Thorsten: Distiktsbeteckningen hund än en gång.
 • Brink, Stefan: Hund i Mälarlandskapen.
 • Elmevik, Lennart: Möjbrostenens inskrift och ryttarbild.
 • Elmevik, Lennart: Fsv. Skædhvi.
 • Elmevik, Lennart: Svedvi och Nedervi.
 • Strandberg, Svante: Krisslinge.
 • Strandberg, Svante: Sjönamnet Tatern. Ett exempel på namnbyte?
 • Strandberg, Svante: Vrålingen och Vrålinge.

Ladda ned Namn och bygd 2013.
Beställ Namn och bygd 2013