Namn och bygd
Årgång: 2015

Innehåll:

 • Andersson, Thorsten: Isl. fjall och fell i ortnamnsbelysning.
 • Andersson, Thorsten: Nordiska bebyggelsenamn ur språklig synvinkel.
 • Christensen, Lisbeth Eilersgaard & Vikstrand, Per: Ortnamn och bebyggelse. Upptaktsmöte med Nätverk för bebyggelsenamnsforskning den 5 maj 2014 i Uppsala.
 • Fridell, Staffan, Nyman, Eva & Vikstrand, Per: Ny redaktion för Namn och bygd.
 • Jørgensen, Bent: Slutning om ældrebebyggelsesforhold på grundlag af yngre navnemateriale.
 • Nordisk namnforskning 2014,
 • Schmidt, Tom: De store stedsnavnklassene. En forskningsoversikt.
 • Strandberg, Svante & Wahlberg, Mats: Eva Brylla 1/3 1944–27/3 2015.
 • Andersson, Thorsten: Goter, gutar, götar.
 • Elmevik, Lennart: Till försvar för några tolkningsförslag.
 • Strandberg, Svante: Tyven, ett sörmländskt sjönamn.

Ladda ned Namn och bygd 2015.
Beställ Namn och bygd 2015