Namn och bygd
Årgång: 2017

Innehåll:

 • Andersson, Thorsten: Öninge, ett östgötskt bynamn
 • Björk, Simon Karlin: Särsö och Personnamnet fisl. Sævarr
 • Hagåsen, Lennart: Sockennamnet Ilsbo i Hälsingland
 • Holm, Olof: Hälle, Hällne och fsv. *hændil
 • Löfdahl, Maria: Från Bellevue till Halabja. En studie av det språkliga landskapet runt Bellevue marknad
 • Nordisk namnforskning 2016
 • Nyström, Staffan, Nyman, Eva & Særheim, Inge. Ny redaktion för Namn och bygd
 • Roeck-Hansen, Birgitta: Husabyar, järn och den tidiga sveastaten
 • Særheim, Inge: Sprette, Sprøtta og Springaren. Individualitet i skjergardsnamn
 • Vikstrand, Per: Gudhem in Västergötland, Sweden
 • Andersson, Thorsten: Det förhistoriska Roden


Ladda ned Namn och bygd 2017.
Beställ Namn och bygd 2017.