Namn och bygd
Årgång: 2018

Innehåll:

  • García Losquiño, Irene: The North Germanic place-name element bec in England, Normandy and Galicia
  • Nordisk namnforskning 2017
  • Nyström, Staffan: Bredden och Brädden 
  • Robbe, Joost: Vierdigets sproglige hemmeligheder. Hvordan et dige slår bro mellem Amager og Holland 
  • Strandberg, Mathias: Arlöv
  • Strandberg, Svante: Lars Huldén 5/2 1926 - 11/10 2016 
  • Strandberg, Svante: Thorsten Andersson 23/2 1929 - 22/4 2018
  • Særheim, Inge: Tasen, Sugga og Porthunden. Metaforisk bruk av husdyrnemne i skjergards-namn
  • Wahlberg, Mats: Uppländska ortnamn på -bodha, -bol och - bordh med personnamnsförleder
  • Larsson, Mats G. & Fridell, Staffan: Om det förhistoriska Roden


Ladda ned Namn och bygd 2018.
Beställ Namn och bygd 2018.