Studia anthroponymica Scandinavica
Årgång: 2013

Innehåll:

 • Alhaug, Gulbrand: Ola Stemshaug (1936–2013).
 • Andersson, Thorsten: Svenskt förnamnsskick i förändring.
 • Edlund, Lars-Erik: Gudrun Utterström (1928–2013).
 • Frändén, Märit: Nittio och ett år av namninvandring. Något om Sveriges invandrade efternamn.
 • Frändén, Märit: "Share a Coke with Geir". Varför är det så stora skillnader mellan svenskt och norskt förnamnsskick?
 • Jørgensen, Bent: Det dobbelte efternavn i Danmark før år 1800.
 • Källström, Magnus: Vad betyder binamnet Rauðumskialdi på Rønningestenen DR 202?
 • Andersson, Thorsten: Val av förnamn till "tredjeköns"-barn.
 • Fridell, Staffan: Þróttólfr.
 • Schmidt-Jüngst, Miriam: Von der Öffnung der Zweigeschlechlichkeit zur Öffnung des Namensrechts?
 • Alhaug, Gulbrand: Kjeldebruken i 10 001 navn.

Ladda ned Studia anthroponymica Scandinavica 2013
Beställ Studia anthroponymica Scandinavica 2013